Om Legevakt.no

Hva er Legevakt.no?

En internettbasert tjeneste for administrasjon av legenes vakter
 • Administrator kan enkelt sette opp nye vaktlister
 • Legene har god oversikt over alle kommende vakter
 • Legene kan bytte bort vakter og ta ekstravakter etter egne ønsker
 • Administrator har full oversikt over utførte bytter
 • Mulighet for å slå på godkjenning av alle bytter
 • En egen nyhetsside kan brukes til informasjonspredning
 • Hver lege kan være tilknyttet flere legevakter
 • Administrator kan enkelt sende ut SMS til alle legene (SMS krever egen avtale)
 • Beordring utføres raskt og enkelt med beordringslisten
 • Støtte for de nye kompetansekravene til leger
 • Enkel gjenbruk av vaktlistene

Hvorfor Legevakt.no?

En normal situasjon ved mange legevakter er at administrasjonen benytter mye tid til å håndtere ønsker om vaktbytter.
Det føres gjerne manuelle lister, og det blir mange telefonhenvendelser.

Ved innføring av Legevakt.no automatiseres store deler av det administrative arbeidet omkring bytting av vakter.
Legene markerer selv hvilke vakter de er interessert i å gi fra seg og hvilke de evt. er interessert i å ta ekstra.
Samtidig har administrasjonen full oversikt over alle bytter, og hvis ønskelig kan alle vaktbytter måtte godkjennes av administrator.

Legevakt.no ble først tatt i bruk ved Kristiansand Legevakt i 2002, og har siden da spredd seg til legevakter over hele Norge.
Tilbakemeldingene fra legevaktene har vært meget positive.


Hva kreves for å komme i gang?

 • Tilgang til internett via PC, nettbrett eller mobil.

Ønskes en demonstrasjon?

Ønskes en demo av systemet, kan vi tilby dette over internett. Da behøver dere tilgang til en PC med mikrofon og høytaler, evnt en PC og en høyttalende telefon.

Pris

For mer informasjon om pris og avtale, kontakt oss på legevakt@applica.no